Có 2 kết quả:

葱翠 cōng cuì蔥翠 cōng cuì

1/2

cōng cuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fresh green

cōng cuì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fresh green