Có 2 kết quả:

从句 cóng jù從句 cóng jù

1/2

cóng jù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

clause

cóng jù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

clause