Có 2 kết quả:

促銷 cù xiāo促销 cù xiāo

1/2

cù xiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to promote sales

cù xiāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to promote sales