Có 2 kết quả:

促銷 cù xiāo ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠ促销 cù xiāo ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to promote sales

Từ điển Trung-Anh

to promote sales