Có 2 kết quả:

錯層 cuò céng错层 cuò céng

1/2

cuò céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

split-level (home)

cuò céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

split-level (home)