Có 2 kết quả:

錯處 cuò chu错处 cuò chu

1/2

cuò chu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fault

cuò chu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fault