Có 2 kết quả:

錯讀 cuò dú错读 cuò dú

1/2

cuò dú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to mispronounce

cuò dú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to mispronounce