Có 2 kết quả:

錯漏 cuò lòu错漏 cuò lòu

1/2

cuò lòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

error and negligence

cuò lòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

error and negligence