Có 2 kết quả:

答謝 dá xiè答谢 dá xiè

1/2

dá xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to express one's thanks

dá xiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to express one's thanks