Có 2 kết quả:

大錯 dà cuò大错 dà cuò

1/2

dà cuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blunder

dà cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blunder