Có 1 kết quả:

大豆 dà dòu ㄉㄚˋ ㄉㄡˋ

1/1

dà dòu ㄉㄚˋ ㄉㄡˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

soybean

Một số bài thơ có sử dụng