Có 1 kết quả:

大豆 dà dòu

1/1

dà dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

soybean

Một số bài thơ có sử dụng