Có 2 kết quả:

大陆坡 dà lù pō大陸坡 dà lù pō

1/2

dà lù pō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

continental slope (boundary of continental shelf)

dà lù pō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

continental slope (boundary of continental shelf)