Có 1 kết quả:

大箐山 dà qìng shān ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥˋ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mountain in Heilongjiang province