Có 2 kết quả:

大树菠萝 dà shù bō luó大樹菠蘿 dà shù bō luó

1/2

Từ điển Trung-Anh

jackfruit

Từ điển Trung-Anh

jackfruit