Có 2 kết quả:

大无畏 dà wú wèi ㄉㄚˋ ㄨˊ ㄨㄟˋ大無畏 dà wú wèi ㄉㄚˋ ㄨˊ ㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

utterly fearless

Từ điển Trung-Anh

utterly fearless