Có 2 kết quả:

担荷 dān hè擔荷 dān hè

1/2

dān hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shoulder a burden

dān hè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to shoulder a burden