Có 1 kết quả:

蛋奶酥 dàn nǎi sū

1/1

dàn nǎi sū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

soufflé