Có 1 kết quả:

氮氧化物 dàn yǎng huà wù

1/1

dàn yǎng huà wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nitrogen oxide