Có 2 kết quả:

挡路 dǎng lù擋路 dǎng lù

1/2

dǎng lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blocking the way

dǎng lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blocking the way