Có 2 kết quả:

党性 dǎng xìng黨性 dǎng xìng

1/2

dǎng xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the spirit or character of a political party

dǎng xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the spirit or character of a political party