Có 2 kết quả:

党章 dǎng zhāng黨章 dǎng zhāng

1/2

dǎng zhāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

party constitution

dǎng zhāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

party constitution