Có 2 kết quả:

滴虫病 dī chóng bìng ㄉㄧ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ滴蟲病 dī chóng bìng ㄉㄧ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

trichomoniasis (medicine)

Từ điển Trung-Anh

trichomoniasis (medicine)