Có 1 kết quả:

低音喇叭 dī yīn lǎ ba

1/1

dī yīn lǎ ba

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

woofer