Có 2 kết quả:

敌方 dí fāng敵方 dí fāng

1/2

dí fāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

enemy

dí fāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

enemy