Có 2 kết quả:

嫡亲 dí qīn嫡親 dí qīn

1/2

dí qīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

closely related by blood

dí qīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

closely related by blood