Có 2 kết quả:

涤去 dí qù滌去 dí qù

1/2

dí qù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to wash off

dí qù

phồn thể