Có 2 kết quả:

敌探 dí tàn敵探 dí tàn

1/2

dí tàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

enemy spy

dí tàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

enemy spy