Có 2 kết quả:

涤瑕 dí xiá滌瑕 dí xiá

1/2

dí xiá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cleanse away a stain

dí xiá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to cleanse away a stain

Một số bài thơ có sử dụng