Có 2 kết quả:

涤瑕 dí xiá ㄉㄧˊ ㄒㄧㄚˊ滌瑕 dí xiá ㄉㄧˊ ㄒㄧㄚˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to cleanse away a stain

Từ điển Trung-Anh

to cleanse away a stain

Một số bài thơ có sử dụng