Có 2 kết quả:

敌阵 dí zhèn敵陣 dí zhèn

1/2

dí zhèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the enemy ranks

dí zhèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

the enemy ranks