Có 1 kết quả:

地大物博 dì dà wù bó ㄉㄧˋ ㄉㄚˋ ㄨˋ ㄅㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

vast territory with abundant resources (idiom)