Có 2 kết quả:

地热 dì rè ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ地熱 dì rè ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

geothermal

Từ điển Trung-Anh

geothermal