Có 2 kết quả:

地热资源 dì rè zī yuán地熱資源 dì rè zī yuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

geothermal resources

Từ điển Trung-Anh

geothermal resources