Có 2 kết quả:

顛倒是非 diān dǎo shì fēi颠倒是非 diān dǎo shì fēi

1/2

Từ điển Trung-Anh

to invert right and wrong

Từ điển Trung-Anh

to invert right and wrong