Có 2 kết quả:

电磁波 diàn cí bō電磁波 diàn cí bō

1/2

diàn cí bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

electromagnetic wave

diàn cí bō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electromagnetic wave