Có 2 kết quả:

电光 diàn guāng電光 diàn guāng

1/2

diàn guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electric light
(2) lightning
(3) electro-optical

diàn guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electric light
(2) lightning
(3) electro-optical

Một số bài thơ có sử dụng