Có 2 kết quả:

电荷耦合 diàn hè ǒu hé電荷耦合 diàn hè ǒu hé

1/2

Từ điển Trung-Anh

electric charge coupling

Từ điển Trung-Anh

electric charge coupling