Có 2 kết quả:

电弧焊 diàn hú hàn ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨˊ ㄏㄢˋ電弧焊 diàn hú hàn ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨˊ ㄏㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

electric arc welding

Từ điển Trung-Anh

electric arc welding