Có 2 kết quả:

电话服务 diàn huà fú wù ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ電話服務 diàn huà fú wù ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

telephone service

Từ điển Trung-Anh

telephone service