Có 2 kết quả:

电吉他 diàn jí tā電吉他 diàn jí tā

1/2

diàn jí tā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

electric guitar

diàn jí tā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

electric guitar