Có 2 kết quả:

电吉他 diàn jí tā ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ ㄊㄚ電吉他 diàn jí tā ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ ㄊㄚ

1/2

Từ điển Trung-Anh

electric guitar

Từ điển Trung-Anh

electric guitar