Có 2 kết quả:

电缆接头 diàn lǎn jiē tóu電纜接頭 diàn lǎn jiē tóu

1/2

Từ điển Trung-Anh

cable gland

Từ điển Trung-Anh

cable gland