Có 2 kết quả:

电离层 diàn lí céng電離層 diàn lí céng

1/2

diàn lí céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ionosphere

diàn lí céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ionosphere