Có 2 kết quả:

电炉 diàn lú電爐 diàn lú

1/2

diàn lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electric stove
(2) hot plate

diàn lú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electric stove
(2) hot plate