Có 2 kết quả:

电影演员 diàn yǐng yǎn yuán電影演員 diàn yǐng yǎn yuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

movie star

Từ điển Trung-Anh

movie star