Có 2 kết quả:

电阻器 diàn zǔ qì電阻器 diàn zǔ qì

1/2

diàn zǔ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

resistor

diàn zǔ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

resistor