Có 2 kết quả:

調防 diào fáng调防 diào fáng

1/2

diào fáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to relieve a garrison

diào fáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to relieve a garrison