Có 2 kết quả:

吊繩 diào shéng吊绳 diào shéng

1/2

diào shéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sling

diào shéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sling