Có 1 kết quả:

丁基 dīng jī

1/1

dīng jī [dīng jī]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

butyl group (chemistry)