Có 1 kết quả:

丁字步 dīng zì bù ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

T-step (basic dance position, with the feet forming a T shape)