Có 2 kết quả:

頂用 dǐng yòng顶用 dǐng yòng

1/2

dǐng yòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be of use

dǐng yòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be of use