Có 2 kết quả:

頂針 dǐng zhēn顶针 dǐng zhēn

1/2

dǐng zhēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thimble

dǐng zhēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

thimble