Có 2 kết quả:

东北虎 dōng běi hǔ ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ ㄏㄨˇ東北虎 dōng běi hǔ ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ ㄏㄨˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Amur tiger (Panthera tigris altaica)

Từ điển Trung-Anh

Amur tiger (Panthera tigris altaica)